Kontakt

Telefon:

+ 381 37 3840045
+ 381 21 465163
+ 381 60 3888486

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 9:00-17:00 Hrs

IDENTIFIKACIONI PODACI KOMPANIJE

NSTS Company doo Poslon Save Jeremića bb, 37215 Poslon
PIB:111191190
Matični broj: 21439061
Dinarski račun Banca Intesa: 160-6000001426856-91
Devizni račun Banca Intesa: 160-6000001433174-52
Dinarski račun NLB Komercijalna banka: 205-0000000263476-16
Devizni račun NLB Komercijalna banka: 205-0070100506023-58